Portfolio

Portfolioon opiskelija voi kerätä tietoa itsestään sekä omasta osaamisestaan ja jakaa sitä muille opiskelijoille, opettajille sekä oppilaitoksen ulkopuolisille henkilöille. Ympäristön keskiössä on opiskelija ja hänen luomansa sisältö, josta opiskelija voi muodostaa mielekkäitä kokonaisuuksia vaikkapa työnhakua ajatellen tai koostaa raporttia työharjoittelusta siihen liittyvine oppimispäiväkirjoineen. Portfolion kantavana ajatuksena on että samaa sisältöä ei tarvitse lisätä toistuvasti vaan kerran luotuja tietoja ja sisältöjä voidaan käyttää toistuvasti eri paikoissa. Opiskeluiden päättyessä voi oman portfolion sisällöt ottaa myös mukaansa

Portfolion käyttö

Portfolioon pääset klikkaamalla moodlen ylävalikkopalkin oikeassa reunassa olevaa Portfolio - linkkiä.

Portfolio jakautuu Oma sisältö ja Työnäytteet - kokonaisuuksiin, joista ensimmäinen muistuttaa työpöydän laatikkoa ja jälkimmäinen on kuin leikekirja, jonne laatikosta poimittua sisältöä koostetaan esille ja tarvittaessa jaetaan muiden nähtäväksi. Käytännössä tämä näkyy niin että Oma sisältö -osion näkymien kautta voit lisätä sisältöä portfolioosi, joka on käytettävissä Työnäytteet -osion Sivut ja kokoelmat -näkymän kautta luotavilla sivuilla ja kokoelmissa. Voit jakaa itse luomasi sivut tai kokoelmat, mutta automaattisesti luotuja Profiili- ja Työpöytä-sivuja ei voi käyttää tässä tarkoituksessa.

Oppaat ja tuki

Portfolion käyttöohje: Portfolion pikaopas

Teknisissä ongelmissa ole yhteydessä Moodle-tukeen tällä lomakkeella
Last modified: Wednesday, 26 June 2019, 2:20 PM