Kirjautumisohjeet / Login instructions

Tervetuloa Moodle-oppimisympäristöön

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta kirjautuvat Moodleen samoilla tunnuksilla kuin koulun verkkoon. Kirjautumisongelmissa laita tukipyyntö Xinfo-järjestelmään (http://xinfo.xamk.fi)

HAKA-luottamusverkostoon kuuluvien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilöstö sekä opiskelijat kirjautuvat Moodleen oman organisaationsa verkkotunnuksilla.


Welcome to Moodle eLearning environment

Students and staff of South-Eastern Finland University of Applied Sciences can sign in to Moodle with the same user account as to school's computers. If you can't log into Moodle, please submit a ticket to Xinfo (http://xinfo.xamk.fi).

Users of Haka identity federation organizations (Finnish universities, polytechnics and research institutions) can log in to Moodle with their home organization user accounts.

Last modified: Monday, 17 June 2019, 12:04 PM