Kirjautumisohjeet / Login instructions

Tervetuloa Moodle-oppimisympäristöön

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (sekä entisten Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen) opiskelijat ja henkilökunta kirjautuvat Moodleen samoilla verkkotunnuksilla kuin koulun verkkoon. Kirjautumisongelmissa laita tukipyyntö Xinfo-järjestelmään (http://xinfo.xamk.fi)

HAKA-luottamusverkostoon kuuluvien yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilöstö sekä opiskelijat kirjautuvat Moodleen oman organisaationsa verkkotunnuksilla.


Welcome to Moodle eLearning environment

Students and staff of South-Eastern Finland University of Applied Sciences (and former Kymenlaakso and Mikkeli Universities of Applied Sciences) can sign in to Moodle with the same user account as to school's computers. If you can't log into Moodle, please submit a ticket to Xinfo (http://xinfo.xamk.fi).

Users of Haka identity federation organizations (Finnish universities, polytechnics and research institutions) can log in to Moodle with their home organization user accounts.

Viimeksi muutettu: tiistai, 3 tammikuu 2017, 14:26